Sikafloor®-01 Primer

Materiał gruntujący na bazie wodnej do stosowania z zaprawami wyrównawczymi i klejami do płytek

Sikafloor®-01 Primer jest jednoskładnikowym koncentratem żywicy syntetycznej na bazie wody, który po rozcieńczeniu wodą jest stosowany do gruntowania podłoży cementowych, drewnianych i z asfaltu lanego. Nanosi się go przed zastosowaniem cementowych mas wyrównawczych i klejów do płytek, głównie w celu zmniejszenia chłonności podłoża i poprawy przyczepności.

  • Niskie zużycie / duża wydajność
  • Możliwość stosowania z ogrzewaniem podłogowym
  • Krótki czas oczekiwania
  • Redukuje pylenie podłoża
  • Kompatybilny z wieloma rodzajami podłoża
  • Bardzo niska emisja
  • Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem
  • Możliwość rozcieńczania wodą
  • Gotowy do użycia
  • Bezrozpuszczalnikowy zgodnie z TRGS 610