Sika przejęła Grupę MBCC, wiodącego globalnego dostawcę chemii budowlanej. Koncentrując się na innowacjach i zrównoważonym rozwoju, MBCC Group jest liderem pozytywnych zmian w branży budowlanej. Łącząc siły, Sika i MBCC Group stworzyły zespół 33 000 ekspertów i osiągnęły sprzedaż netto na poziomie ponad 12 mld CHF.

Aby sfinalizować transakcję i spełnić wymogi regulacyjne, Sika sprzedała aktywa MBCC Group w zakresie domieszek chemicznych w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Europie, Australii i Nowej Zelandii międzynarodowej firmie private equity Cinven. Sika przejęła całą pozostałą działalność Grupy MBCC
i rozszerzyła portfolio produktów i rozwiązań dla przemysłu budowlanego, dodając szeroką gamę innowacyjnych, zrównoważonych i nowoczesnych produktów dla różnych sektorów, takich jak budynki, infrastruktura i budownictwo podziemne, zarówno dla nowego budownictwa, jak i dla renowacji. Główna siedziba MBCC znajduje się w Mannheim
w Niemczech.

Główne marki grupy MBCC: Master Builders Solutions, PCI, Wolman mają silną pozycję na rynku. Wraz z firmą Sika innowacje będą nadal odpowiadać na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w branży.

Sika i MBCC: Lider zrównoważonego rozwoju i innowacji w chemii budowlanej

Razem, Sika i MBCC oferują olbrzymią wartość dla klientów, jako potężni innowatorzy w branży chemii budowlanej, którzy uzupełniają się każdego dnia. Naszą ambicją jest bycie liderem zrównoważonego rozwoju i innowacji, definiując miasta przyszłości poprzez zastosowanie naszych wiodących technologii. Wspólnie dostarczamy mocniejsze i szersze rozwiązania, łącząc to, co najlepsze z obu firm, spełniając praktycznie wszystkie potrzeby klientów.

Będziemy bliżej naszych klientów niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe kanały dystrybucji umożliwią szerszy zasięg. Ponadto klienci będą mieli dostęp do naszego zoptymalizowanego obszaru geograficznego
z ponad 400 lokalizacjami. Oznacza to: krótkie odległości do naszych klientów i niezrównaną niezawodność dostaw. Wreszcie, co równie ważne – doprowadzi to do zmniejszenia emisji CO2.

Posiadamy wysoce komplementarne produkty i technologie. Sika Power® to gama klejów utwardzanych na bazie epoksydów do produkcji wyjątkowo długich łopatek wirnika turbiny wiatrowej. Unikalne zaprawy turbin wiatrowych MBCC są stosowane w tym samym segmencie, na przykład w rodzinie wysokowytrzymałych, bardzo trwałych i odpornych na trudne warunki użytkowania zapraw, które spełniają wymagania instalacji i remontów turbin wiatrowych na lądzie i na morzu.

Ponad
12 mld CHF
sprzedaży netto
Ponad
33,000
pracowników na całym świecie
Ponad
400
lokalizacji

Nasze silne marki

Razem tworzymy mocniejsze i szersze portfolio.

Dzięki naszemu wachlarzowi wiodących marek, dostarczamy wiele zaawansowanych rozwiązań chemicznych dla przemysłu budowlanego. Więcej informacji można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych.

Master Builders Solutions logo

Master Builders Solutions*

Nasza marka Master Builders Solutions oznacza nasze doświadczenie w zakresie budowy nowych obiektów, konserwacji, napraw i renowacji konstrukcji. Portfolio obejmuje domieszki do betonu, rozwiązania hydroizolacyjne, rozwiązania do naprawy
i ochrony betonu, wydajne zaprawy i trwałe rozwiązania posadzkowe.
 


*Znak „Master Builders Solutions” jest używany na podstawie licencji udzielonej przez Construction Research & Technology GmbH, Niemcy

PCI logo

PCI

PCI jest wiodącym producentem chemii budowlanej i od ponad 70 lat zapewnia najwyższą jakość w Europie. PCI oferuje rozwiązania do układania płytek, pokryć z kamienia naturalnego i kostki brukowej. Ponadto PCI posiada produkty i systemy do naprawy betonu, hydroizolacji budynków i podłóg.

Wolman logo

Wolman

Wolman opracowuje, produkuje i dystrybuuje najwyższej jakości środki do konserwacji drewna.
 

Pozytywna zmiana w budownictwie: Osiągnięcia w Grupie MBCC

W ciągu ostatnich lat Grupa MBCC poczyniła znaczne postępy w realizacji swojej misji tworzenia bardziej zrównoważonego
i odpornego środowiska budowlanego. Oto niektóre z osiągnięć:

Sygnatariusz ONZ Global Compact (UN GC)

MBCC jest sygnatariuszem ONZ Global Compact (UN GC) i zobowiązuje się do przestrzegania 10 zasad, w tym zasad dotyczących praw człowieka, ochrony środowiska, warunków pracy i położenia kresu korupcji. MBCC przyczynia się również do realizacji sześciu celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Strategia zrównoważonego rozwoju

Obecna strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na czterech filarach - Zrównoważone Produkty, Klimat i Środowisko, Pracownicy, Integralność Biznesowa - i przedstawia zobowiązanie do zmniejszenia wpływu na środowisko i społeczeństwo przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonych praktyk w całej branży budowlanej. Jest ona zgodna z aktualną Strategią Zrównoważonego Rozwoju Sika i będzie dostosowana do inicjatywy Sika's Way to Net Zero, zmierzającej do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla we wszystkich naszych działaniach i łańcuchu wartości do roku 2050 r. Wspólnie wdrażając zrównoważone praktyki, możemy wnieść znaczący wkład w redukcję emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym
i utorować drogę ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Inwestycje w badania i rozwój

Nieustannie inwestujemy w badania i rozwój, koncentrując się na opracowywaniu nowych produktów i rozwiązań, które są bardziej zrównoważone, ponieważ pomagają zachować zasoby (np. materiały z recyklingu), zwiększają trwałość oraz umożliwiają naprawę i uzyskanie bezpiecznych dla zdrowia konstrukcji. Firma zwiększyła również swoje inwestycje w cyfryzację i automatyzację, co pozwala na poprawę wydajności i zmniejszenie ilości odpadów w całej swojej działalności.

Uznanie dla wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju

W 2023 roku MBCC została uznana za ESG Industry Top Rated Company przez Morningstar Sustainalytics, globalnego lidera
w dostarczaniu wysokiej jakości, analitycznych ratingów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG).

Osiągnięcia te pokazują, że poprzez innowacje, inwestycje w badania i rozwój oraz skupienie się na zrównoważonym rozwoju, MBCC, jako część Sika, jest na czele pozytywnych zmian w branży budowlanej.

Najważniejsze cechy technologii MBCC w chemii budowlanej

MBCC Group aktywnie wdraża technologię w celu poprawy swoich działań, produktów i usług. Niektóre z najbardziej znaczących osiągnięć technologicznych obejmują:
 

Xolutec MasterSeal P 770
Xolutec™: Trwałość od projektu

Xolutec™ jest wynikiem naszych prac rozwojowych nad zaawansowanymi chemikaliami uzupełniającymi. Technologia została opracowana przez naszych ekspertów na całym świecie w celu rozwiązania problemów konstrukcji żelbetowych w trudnych warunkach.
W szczególności Xolutec™ zapewnia nowy wymiar trwałości i jest odporny na biogenny kwas siarkowy. Dwuskładnikowa membrana mostkująca rysy oparta na technologii Xolutec™, zapewnia na przykład bezproblemową hydroizolację obszarów dopływu
i odpływu w oczyszczalniach ścieków, rurociągach ściekowych, biogazowniach
i zbiornikach wtórnych. Powłoka może być stosowana na wielu powierzchniach zarówno suchych, jak i mokrych: na powierzchniach poziomych i pionowych, na żelbecie, przed atakiem chemicznym, korozją i karbonizacją. Długie cykle konserwacji i niższe koszty cyklu życia znacznie zmniejszają całkowity koszt eksploatacji. Wyjątkowa wszechstronność i zdolność Xolutec do formułowania szerokiej gamy rozwiązań dla specyficznych wymagań tworzą nowy wymiar technologii materiałowej dla branży budowlanej.

The World’s First Flexible Tile Adhesive
PCI Nanorapid: Pierwszy na świecie elastyczny klej do płytek
z wykorzystaniem technologii CSA

Dzięki PCI Nanorapid prezentujemy pierwszy na rynku klej do płytek, który jest produkowany przy użyciu nowej technologii sulfoaluminianu wapnia (CSA). Dzięki chronionej patentem technologii PCI Nanorapid oferuje wykonawcom na placu budowy zupełnie nowe możliwości: długi czas obróbki i korekty przy jednoczesnym szybkim czasie wiązania. Projekty budowlane można optymalnie zaplanować, przyspieszyć procesy robocze i zwiększyć wygodę aplikacji.

Ponadto, PCI Nanorapid wnosi znaczący wkład w zdrowe i zrównoważone życie. Szybkowiążący klej, posiadający certyfikat bardzo niskiej emisji zgodnie z GEV-EMICODE EC i PLUS, ma obniżoną emisję pyłu, tzn. podczas otwierania, mieszania i wylewania nie powstaje praktycznie żaden pył. Dzięki technologii CSA w procesie produkcyjnym zużywa się znacznie mniej energii niż w przypadku konwencjonalnych produktów wykorzystujących cement portlandzki. W ten sposób ślad CO2 jest znacznie zmniejszony.

Sika Chile – Team Operations

Możliwości kariery

W dzisiejszym świecie liczy się przede wszystkim otwartość, współpraca i interakcja. Networking otwiera drogę dla innowacyjnych pomysłów, nowych rynków i nowego rozumienia współpracy. Sukces i zadowalająca atmosfera pracy powstają dzięki aktywnej współpracy pomiędzy ludźmi na każdym poziomie organizacji. Cenimy sobie wzajemne kontakty i dzielenie się wiedzą specjalistyczną ze wszystkich dziedzin. Nasi pracownicy są naszym głównym źródłem sukcesu.

*Ta strona jest obecnie w budowie