Na statku niepożądany hałas przenoszony jest głównie przez jego konstrukcję. Sika oferuje różne rozwiązania wiskoelastyczne, które zapewniają znaczne tłumienie hałasu przenoszonego przez konstrukcję.

Tłumienie elementów pionowych dla przemysłu stoczniowego

Rozwiązania tłumiące Sikafloor Marine do elementów pionowych

Ponieważ hałas i drgania konstrukcji przenoszone są nie tylko przez podłogi, ale również przez ściany, Sika oferuje rozwiązania oparte na wiskoelastycznych materiałach do elementów pionowych.
Są to między innymi Sikafoor® Marine PK-90 Steel Vertical o doskona łej zdolności tłumienia hałasu oraz Sikafoor® Marine VES 515 Vertical Visco umożliwiający szybsze nakładanie i bez potrzeby stosowania śrub dwustronnych.
 

Application of Sikafloor marine floating floors for vertical damping

Rekomendowane produkty do tłumienia pionowego