Rozwiązania w zakresie uszczelniania i klejenia dla termoutwardzalnych materiałów kompozytowych i trudno sklejających się tworzyw sztucznych.