2017
Poznań

ESTAKADA NAD DOLINĄ OBRZYCY ORAZ ULICĄ INFLANCKĄ W POZNANIU NAZYWANA ESTAKADĄ KATOWICKĄ od przebiegającej nią Trasy Katowickiej została oddana do użytku w grudniu 1976 r. Od tego czasu obiekt nie był remontowany, sukcesywnie jego stan techniczny się pogarszał, aż w końcu zaczął zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. W 2014 roku zamknięto północną nitkę estakady. Przebudowa estakady rozpoczęła się w marcu 2015 roku i obejmowała rozbiórkę i odbudowę konstrukcji obu nitek estakady oraz przebudowę i odtworzenie sąsiadującej infrastruktury. Prace prowadzono etapami, cały obiekt oddano do użytku w październiku 2017 r.

Wymagania projektowe

Każda nitka estakady o konstrukcji zespolonej składającej się ze stalowych belek opartych
na żelbetowych podporach, z żelbetową płytą pomostową, ma 29 przęseł, łączna jej długość wynosi
550 m. Projektowana trwałość obiektu wynosi 100 lat. Podstawowym wymaganiem inwestora była trwałość pozwalająca na bezproblemową, wieloletnią eksploatację obiektu. Do zabezpieczenia betonu niezbędne było więc zastosowanie sprawdzonych i spełniających najwyższe wymagania jakościowe materiałów o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, trwałych barwach oraz odporności
na promieniowanie UV. Aby oddzielić otoczenie od hałasu na prawie połowie długości estakady, ustawiono ekrany akustyczne ze szkła akrylowego (pleksi) o wysokości 4 m. Aby utrzymać ich estetyczny wygląd, zabezpieczono je przed graffiti.

Rozwiązania Sika

Konstrukcję żelbetową estakad zabezpieczono przed wpływem czynników atmosferycznych i korozją
za pomocą elastycznej powłoki ochronnej w kolorze jasnoszarym, o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, przepuszczalnej dla pary wodnej a szczelnej dla dwutlenku węgla. Przed ułożeniem powłoki ochronnej, podłoże betonowe pokryto szpachlówką przeznaczoną do uszczelniania powierzchni
i wyrównywania nierówności. Żelbetową płytę pomostową, przed ułożeniem papy termozgrzewalnej, zagruntowano bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową o doskonałej przyczepności i odporności
na wysoką temperaturę. Na chodnikach na obu nitkach estakady ułożono izolacjo-nawierzchnie. Przygotowane podłoże betonowe zagruntowano żywicą i pokryto materiałem chemoutwardzalnym, bez smołowym bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem hybrydowym na bazie mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzącym elastyczną warstwę izolacyjną i nawierzchniową
o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, w tym również na obciążenia dynamiczne. Ekrany akustyczne zabezpieczono przed niechcianym graffiti jednoskładnikowym, bezbarwnym preparatem,
o doskonałej przyczepności do gładkich powierzchni i pozwalającym na idealne zachowanie przejrzystości pleksiglasu. Skutecznie chroni on podłoże przed graffiti wykonanym tuszami oraz sprayami, umożliwiając wielokrotne czyszczenie powierzchni bez konieczności odnawiania powłoki. Podpory estakad zabezpieczono powłoką zabezpieczającą podłoża mineralne przed graffiti, zabrudzeniami
i wilgocią, dzięki filtrom UV utrwalającą też kolorystykę powierzchni.

Zastosowane materiały:

Sika® Ergodur-500 Pro

Uczestnicy projektu

Właściciel/Inwestor:
Poznańskie Inwestycje Miejskie (PiM) w Poznaniu

Projektant:
Promost Consulting Rzeszów

Generalny wykonawca:
MOST Sopot/Polbud Pomorze

Wykonawca:
NIWA Szczecin Sp. z o. o., VECTOR Jarocin
(izolacja przeciwwodna płyty pomostowej)

Sika Poland:
Bartosz Gądecki