2018
Oborniki

REMONT MOSTU KOLEJOWEGO PRZEZ RZEKĘ WARTĘ W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI realizowany był
w ramach modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny – Piła Główna. Linia łączy północ Wielkopolski z południem kraju i obsługuje ruch regionalny i dalekobieżny. Konstrukcję jednotorowego mostu o długości 154 m stanowi stalowa kratownica z jazdą górą oparta na dwóch kamiennych filarach.

Wymagania projektowe

Zastosowane rozwiązanie mocowania punktowego szyny do stalowej konstrukcji mostu umożliwiło dowiązanie się do projektowanej niwelety toru poza obiektem mostowym. Mocowanie szyn musiało być wykonane w krótkim czasie z uwagi na harmonogram prac remontowych. Wyłączenie jednotorowego obiektu z ruchu wiązało się z koniecznością organizacji komunikacji zastępczej.

Rozwiązania Sika

Mocowanie sprężyste szyn do stalowej konstrukcji mostu przez rzekę Wartę w Obornikach Wielkopolskich wykonano z zastosowaniem pod stalowe podkładki podlewu wraz z materiałem gruntującym. Zastosowany materiał przeznaczony jest do punktowego (bezpośredniego), sprężystego mocowania szyn w torowiskach kolejowych. Rozwiązanie to chroni konstrukcje przed dynamicznymi obciążeniami i redukuje wibracje oraz hałas wtórny (materiałowy), pozwalając na ograniczenie uciążliwości ruchu kolejowego dla otaczającego środowiska i zwiększenie komfortu podróży dla pasażerów. Zastosowanie umożliwia precyzyjne ustawienie szyn, materiał jest wylewany w postaci płynnej i twardnieje bezskurczowo, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do podłoża. Po utwardzeniu cechuje go wysoka sprężystość powrotna. Materiał nie przewodzi ładunków elektrycznych. Konstrukcję stalową pod punktami mocującymi szyny zabezpieczono antykorozyjnie, grubowarstwową powłoką ochronną na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczoną do ochrony powierzchni narażonych na oddziaływanie czynników zewnętrznych, agresywnych mediów i obciążeń mechanicznych. Montaż toru ze względu na napięty harmonogram prac remontowych i bardzo wysokie temperatury otoczenia prowadzony był w nocy. Temperatury przekraczające +35°C uniemożliwiały aplikację materiałów w dzień. Dodatkowo tak wysoka temperatura powodowała problemy z ustawieniem szyny
z uwagi na ich tendencję do wyboczenia.

Zastosowane materiały: