Sika® Repair-10 F

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna

Sika® Repair-10 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą cementowo-polimerową (PCC/SPCC) zawierającą mikrokrzemionkę. Sika® Repair-10 F jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika® Repair F. Sika® Repair-10 F spełnia wymagania normy PN-EN 1504-7.

  • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
  • Materiał łatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konsystencji
  • Łatwość przygotowania i nanoszenia
  • Materiał można nanosić natryskiem lub ręcznie
  • Doskonała przyczepność do betonu i stali