Zaprawy montażowe oferowane przez Sika to szybkowiążące, gotowe do użycia mieszanki na bazie cementu. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami aplikacyjnymi oraz dobrą przyczepnością do betonu, kamienia naturalnego oraz asfaltu.  

Obszary zastosowań:

Osadzanie i spoinowanie kostek, płytek i kamieni brukowych 

Osadzanie w betonie prętów, słupków, barierek

Osadzanie elementów małej architektury

Zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych 

Podlewki pod słupy
 

Osadzanie słupków barier

Podlewki pod maszyny i urządzenia
 

Wypełnianie i uszczelnianie ubytków, szczelin lub pustek