2017
Zielona Góra

BALKONY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W ZIELONEJ GÓRZE miały uszkodzenia typowe dla betonu narażonego na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. Przeciekająca woda, cykle zamrażania
i odmrażania, niewystarczająca grubość otuliny zbrojenia i korozja stali zbrojeniowej spowodowały uszkodzenia betonu konstrukcji balkonów. Beton był zawilgocony, spękany, w wielu miejscach wykruszony, naroża płyt balkonowych były odłamane. Naprawy wymagało 210 płyt balkonowych
o wymiarach 260 x 100 x 15 cm.

Wymagania projektowe

Podstawowym wymaganiem inwestora jest trwałość napraw pozwalająca na bezpieczną, bezproblemową i wieloletnią eksploatację balkonów. Niezbędne było zastosowanie sprawdzonych
i spełniających wymagania jakościowe materiałów o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, pozwalających na skuteczną naprawę i zabezpieczenie betonu konstrukcji płyt balkonowych.

Rozwiązania Sika

Przy naprawach betonu istotnym zagadnieniem jest stosowanie odpowiednio dobranych
i kompatybilnych materiałów tworzących współpracujące systemy. Kompleksowe rozwiązania Sika pozwalają na wykonywanie trwałych remontów obiektów materiałami spełniającymi wymagania inwestorów i projektantów. Prace przy naprawie balkonów budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze rozpoczęto od usunięcia zniszczonego, odpadającego betonu otuliny.  

Zastosowane materiały: