Jak zaizolować podłogę pod płytkami?

  • Nanieść zaprawę Sikalastic®-152 lub  Sikalastic®-1K po obu stronach szczeliny/krawędzi.
  • Wcisnąć taśmę Sika® SealTape F mocno w zaprawę za pomocą szpachli.
  • Unikać powstawania pęcherzy.
  • Nanieść pierwszą warstwę izolcaji przeciwwodnej. Pierwsza warstwa izolacji musi być całkowicie utwardzona przed nałożeniem kolejnej warstwy.
  • Po uwtardzeniu pierwszej warstwy, nanieść drugą warstę izolacji przeciwwodnej. Po całkowitym wyschnięciu drugiej warstwy izolacji balkon jest gotowy do układania płytek.
     

Jak ułożyć płytki na balkonie?

Gdzie kupić nasze produkty?