Sika® Repair-20 F

Zaprawa naprawcza i wyrównawcza

Sika® Repair-20 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami syntetycznymi.
Sika® Repair-20 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą naprawczą i wyrównawczą do wypełniania ubytków betonu z zastosowaniem lub bez warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F. Zaprawę można nanosić metodą ręczną lub metodą natrysku na mokro. Sika® Repair-20 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

  • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
  • Łatwość przygotowania i aplikacji
  • Możliwość uzyskania równej, gładkiej powierzchni
  • Klasa R3 zgodnie z normą PN-EN 1504-3
  • Dobre właściwości mechaniczne, szczelność
  • Odporność na agresję chemiczną