Sika® Repair-30 F

Zaprawa wyrównawcza

Sika® Repair-30 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC/SPCC), zawierającą mikrokrzemionkę. Sika® Repair-30 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą wyrównawczą. Sika® Repair-30 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

  • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
  • Łatwość przygotowania i aplikacji
  • Możliwość uzyskania równej, gładkiej powierzchni
  • Klasa R3 zgodnie z normą PN-EN 1504-3
  • Dobre właściwości mechaniczne, szczelność
  • Odporność na agresję chemiczną