Sika® Icosit® KC 330 Primer

Jednoskładnikowy, poliuretanowy materiał gruntujący

Sika® Icosit® KC 330 Primer jest jednoskładnikowym, gotowym do użycia, chemoutwardzalnym, poliuretanowym materiałem gruntującym zawierającym rozpuszczalniki.

  • Produkt wiążący pod wpływem wilgoci
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Wytrzymały mechanicznie
  • Dobra penetracja i konsolidacja podłoża