2020
Bydgoszcz

Budowa wielofunkcyjnego CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO ASTORIA to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w Bydgoszczy w ciągu ostatnich dekad. Nowe centrum Astoria ma pełnić funkcję sportowo-rekreacyjną i będzie dostępne dla sportowców i mieszkańców Bydgoszczy.
W kompleksie o powierzchni użytkowej blisko 10 000 m2 powstanie m.in. 10-torowy basen olimpijski o w ymiarach 50 na 25 m. Basen zostanie wyposażony w zatapialny pomost, który podzieli go na dwie mniejsze części. W jednej z nich znajdzie się ruchome dno, które pozwoli na zmianę głębokości (od 0 do 210 cm) w dwóch strefach. Maksymalna głębokość basenu będzie wynosić 6 m (na odcinku 12 m), co umożliwi nurkom oraz ratownikom medycznym na odbywanie treningów. Wokół budynku powstanie dodatkowa infrastruktura, baseny otwarte, strefa zabaw wodnych, a także funkcjonalna przystań kajakowa z warsztatem napraw szkutniczych. W obiekcie będą funkcjonować ponadto hala rozgrzewkowa, siłownia, szatnie, sale odnowy biologicznej, sale sportowe, siłownia, hangary na kajaki sportowe i rekreacyjne, magazyny na sprzęt, sale szkoleniowe oraz część biurowa.

Wymagania projektowe

Centrum Astoria zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Brdy. Konstrukcja podziemna obiektu wymaga zapewnienia pełnej szczelności, poprzez całkowite odcięcie dostępu wód gruntowych do pomieszczeń położonych pod poziomem gruntu. Zaprojektowano beton wodoszczelny pozwalający na uzyskanie szczelności konstrukcji bez stosowaia
dodatkowej ciężkiej izolacji przeciwwodnej. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i przewidywane ciśnienie słupa wody dochodzące do 4 m, po analizie wyporności, konieczna była zmiana projektu konstrukcji i jej dociążenie. Wzmocnienie zrealizowano poprzez wykonanie baret fundamentowych.

Inne elementy konstrukcji obiektu wymagały zastosowania odpowiednio dobranych betonów o klasach C8/10, C20/25, C30/37 a także betonu  architektonicznego. Klasy ekspozycji zgodnie z normą PN-EN 206: XA1, XC4, XD2, XF1.

Dodatkowym wyzwaniem było sprostanie wymogom harmonogramu budowy oraz prowadzeniu prac w centrum dużego miasta. Konieczne było zapewnienie urabialności mieszanki betonowej w czasie oraz możliwości układania jej w bardzo niskich temperaturach (od -5 °C do +10°C).

Rozwiązania Sika

Beton płyty fundamentowej o powierzchni 4000 m2 zaprojektowano w technologii betonu o wysokiej szczelności Sika® Watertight Concrete. To wysokiej jakości beton nieprzepuszczalny dla wody, o oczekiwanych właściwościach zarówno mieszanki betonowej, jak i stwardniałego betonu. Szczelność strukturalną betonu uzyskuje się dzięki modyfikacji mieszanki betonowej za pomocą odpowiednich domieszek. Do wykonania płyty fundamentowej centrum Astoria zaprojektowano beton o klasie C30/37, klasie konsystencji S3/S4, ze zdolnością do samoregeneracji rys skurczowych. Głębokość penetracji zgodnie z normą EN 12390 - 8: 72 godzin przy 5 bar ≤ 30 mm. Dodatkową korzyścią stosowania technologii betonu wodoszczelnego Sika jest przyspieszenie prac budowlanych dzięki wyeliminowaniu konieczności wykonania izolacji przeciwwodnej.

Na potrzeby budowy centrum Astoria wytwórnia betonu Górażdże Beton dostarczyła:
• beton w technologii Sika® Watertight Concrete – 3200 m3
• betony konstrukcyjne i inne C8/10, C20/25, C30/37 – 3000 m3
• beton architektoniczny - 4000 m3

Zastosowane materiały:

Aby osiągnąć wymagane parametry mieszanki betonowej i stwardniałego betonu zastosowano domieszki Sika:

Uczestnicy projektu

Właściciel / Inwestor:
Miasto Bydgoszcz

Projekt:
Pracownia architektoniczna Vitaro Iwonna Wencius-Kowalska oraz Gennadii Donets

Generalny wykonawca:
ALSTAL

Dostawca betonu:
Górażdże Beton Sp. z o. o.

Sika Poland:
Dawid Pakłos, Andrzej Wilczyński