2020
Warszawa

Budowę II linii metra w Warszawie rozpoczęto w 2010 r., pierwszy jej odcinek - centralny oddano do użytku w 2015 r. Obecnie prowadzone są prace przedłużające linię na północny-wschód i na zachód. Stacja C19 Zacisze zlokalizowana jest pod ulicą Figara, przy skrzyżowaniu z ulicą Rolanda oraz Codzienną i jest najmniejszą ze wszystkich stacji warszawskiego metra.

Wymagania projektowe

Zapewnienie szczelności konstrukcji wymagało wykonania izolacji przeciwwodnej około 3800 m2 płyty fundamentowej stacji oraz uszczelnienie wszystkich przerw konstrukcyjnych roboczych, a także uszczelnienie stalowych słupów tymczasowych, powierzchni baret oraz tymczasowych studni odwodnieniowych. Istotnym wymogiem była możliwość szybkiego i łatwego układania membrany oraz pozostałych materiałów uszczelniających, ponieważ prace prowadzone były przy bardzo napiętym harmonogramie. Przyjęty system hydroizolacji musi zapewnić pełną i trwałą szczelność przy działaniu wody gruntowej pod wysokim ciśnieniem (wysokość słupa wody ponad 12 m).

Rozwiązania Sika

Aby zapewnić trwałą wodoszczelność oraz przeciwdziałać migracji wody pomiędzy izolacją, a betonem płyty fundamentowej stacji zastosowano system SikaProof® A+12 opierający się na elastycznej membranie, trwale zespalającej się z betonem. Głównym elementem systemu izolacji SikaProof® A+12 jest membrana na bazie elastycznych poliolefin (FPO) przeznaczona do wykonywania przeciwwodnych izolacji konstrukcji żelbetowych posadowionych poniżej poziomu terenu, narażonych na działanie wody gruntowej. Podczas aplikacji, membrana jest swobodnie układana na przygotowanym podłożu lub na deskowaniu przed montażem zbrojenia i betonowaniem. Specjalna, hybrydowa, wiążąca warstwa membrany tworzy połączenie ze świeżym betonem. Efektem jest mocne i trwałe zespolenie membrany
z betonem - mechaniczne i klejowe. Membrana w sposób pełny i trwały przywiera do konstrukcji żelbetowej uniemożliwiając penetrację wody między membraną, a izolowanym elementem. Membrana charakteryzuje się wysoką elastycznością i zdolnością mostkowania rys przy zachowaniu pełnej szczelności, a także odpornością na agresywne składniki naturalnie występujące w gruncie i wodzie gruntowej. Dzięki szybkiej i prostej instalacji membrany oraz uniwersalności rozwiązań uzupełniających prace mogły postępować w dużym tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów.

Kluczowym zagadnieniem szczelności systemu izolacyjnego jest uszczelnienie przerw roboczych
i połączeń konstrukcyjnych. Styk płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową oraz przerwy robocze
w płycie fundamentowej uszczelniono wężami iniekcyjnymi i materiałami pęczniejącymi. Zastosowano system węży iniekcyjnych SikaFuko® Eco 1 oraz profile pęczniejące SikaSwell® A wraz z kitem pęczniejącym SikaSwell® S-2. Jako uszczelniający materiał iniekcyjny zastosowano poliakrylowy żel
Sika® Injection-306
.  Konieczne było również uszczelnienie stalowych słupów tymczasowych, powierzchni baret oraz tymczasowych studni odwodnieniowych. Powierzchnie baret zostały wyrównane za pomocą szybkowiążącej zaprawy o wysokiej wytrzymałości SikaGrout®-4R a następnie zabezpieczone powłoką z żywicy epoksydowej Sikadur®-53.

Zastosowane materiały

Uczestnicy projektu

Właściciel / Inwestor:
Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Projektant:
ILF

Generalny Wykonawca:
Gulermak

Podykonawca:
2K Serwis Sp. z o. o.

Inżynier / Doradca Sika:
Wojciech Szymula