2018
Skawiny

Obwodnica połączyła dwa wyloty ze Skawiny: w kierunku Krakowa i Oświęcimia. W ramach zadania „Obwodnica Skawiny ETAP II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44” powstała estakada o długości 353 m nad linią kolejową nr 94 relacji Kraków Płaszów - Oświęcim, kanałem energetycznym elektrowni „Skawina” i składowiskiem odpadów przemysłowych Zakładów Metalurgicznych. Dziewięcioprzęsłowy obiekt o przęsłach
o rozpiętości od 7 do 77 m ma też zmienną szerokość od 14,16 do 24,39 m. Konstrukcja estakady jest zespolona: stalowobetonowa, stalowe dźwigary zespolone są z płytą betonową za pomocą sworzni,
w jednym z przęseł ustrój nośny jest wzmocniony dwoma łukami stalowymi podwieszonymi do ustroju nośnego za pomocą stalowych wieszaków. Posadowienie obiektu jest mieszane - w zależności od parametrów podłoża część podpór posadowiona jest bezpośrednio, część pośrednio na palach.

Wymagania projektowe

Wykonanie elementów żelbetowych obiektu m.in.: pali, fundamentów, ścian, słupów, ustrojów nośnych
z betonów klasy C12/15, C25/30, C30/37, C40/50 o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych
i trwałościowych:

  • mrozoodporność F150 i F200,
  • wodoszczelność W8,
  • nasiąkliwość <5%,
  • odpowiednie napowietrzenie betonu.
 

Dodatkowymi wyzwaniami były długi czas transportu mieszanki betonowej (ok. godziny) oraz prowadzenie prac w każdych warunkach otoczenia.

Rozwiązania Sika

Wytyczne zawarte w specyfikacji wymagały zastosowania wysokiej jakości betonów, których wyprodukowanie możliwe było dzięki zastosowaniu odpowiednich domieszek Sika dobranych do wyspecyfikowanego cementu. Mieszanki betonowe musiały być także dostosowane do warunków otoczenia oraz lokalizacji obiektu, co wiązało się z długim czasem dowozu.

Problemy związane z warunkami otoczenia pojawiły się szczególnie w okresie letnim. Przy projektowaniu mieszanki betonowej należało uwzględnić długi czas dojazdu do obiektu, a także czas na rozładowanie betonowozu. Dodatkowo przy betonowaniu pali fundamentowych konieczne było utrzymanie takiej urabialności świeżej mieszanki betonowej i jej lepkości aby możliwe było umieszczenie w mieszance betonowej zbrojenia. Prace betonowe wykonywane były też w ekstremalnych warunkach otoczenia:
w temperaturach powyżej 30°C, w temperaturach bliskich 0°C, podczas opadów deszczu, śniegu i przy porywach silnego wiatru.

Na potrzeby budowy elementów estakady w ciągu obwodnicy Skawiny wytwórnia betonu Górażdże Beton dostarczyła:

  • specjalistyczne betony mostowe klas C30/37, C40/50 – ok. 4100 m3
  • pozostałe betony – ok. 1000 m3

Zastosowane materiały:

Uczestnicy projektu

Właściciel:
Miasto Skawina

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie

Generalny wykonawca:
Konsorcjum: Most Sp. z o. o., POLBUD-POMORZE Sp. z o .o.

Dostawca betonu:
Górażdże Beton Sp. z o. o.

Sika Poland:
Michał Borst