Systemy naprawy i ochrony betonu PC

SikaCem® Gunit-133

Zaprawa naprawcza SPCC do torkretowania metodą suchą

Sika® Gunit-03 Normal

Sika® Gunit-03 Normal to zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm przeznaczona do torkretowania metodą suchą, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością, wodoszczelnością i mrozoodpornością oraz odpornością na korozję.

Sika® Gunit-03 Rapid

Sika® Gunit-03 Rapid to zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm przeznaczona do torkretowania metodą suchą, zawierająca przyspieszacz wiązania i twardnienia, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością, wodoszczelnością i mrozoodpornością oraz odpornością na korozję.

Sika® MiniPack Repair Mortar

Zaprawa naprawcza do betonu

Sika Mix&Go®

Zaprawa naprawcza

Sika® Mörtelplast MP 22

Domieszka do zapraw towarowych o silnym działaniu opóźniającym

SikaRep®

Zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w betonie