Zabezpieczenia powłokowe

Sika® FerroGard®-901

Domieszka do betonu zabezpieczająca zbrojenie przed korozją

Sika® FerroGard®-903

Środek do impregnacji betonu zawierający inhibitory korozji (poprawiona formuła)

Sikagard®-63 N

Sikagard®-63 N to dwuskładnikowa, sztywna, barwna, bazująca na żywicy epoksydowej powłoka ochronna.

Sikagard®-136 DW

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa przeznaczona do zabezpieczeń zbiorników na wodę pitną i żywność

Sikagard®-545 WE Elastofill

Elastyczna powłoka pośrednia przenosząca zarysowania

Sikagard®-550 W Elastic

Sikagard®-550 W Elastic jest jednoskładnikowym, plastyczno-elastycznym materiałem powłokowym na bazie żywicy akrylowej, utwardzającym się pod wpływem promieniowania UV, o doskonałych właściwościach przenoszenia zarysowań podłoża, również w temperaturach poniżej 0°C.
Materiał Sikagard®-550 W Elastic spełnia wymagania normy PN EN 1504-2 jako powłoka ochronna.

Sikagard®-551 S Elastic Primer

Sikagard®-551 S Elastic Primer jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym materiałem gruntującym do bardzo zwięzłych lub porowatych podłoży i/lub do nanoszenia w trudnych warunkach.
Sikagard®-551 S Elastic Primer jest częścią systemu spełniającego wymagania normy PN-EN 1504-2 dla powłok ochronnych.

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Sikagard®-552 W Aquaprimer jest jednoskładnikową dyspersją wodną do ochrony powierzchni betonu poprawiającą przyczepność do podłoża wodorozcieńczalnych powłok ochronnych.

Sikagard®-552 W Aquaprimer jest częścią systemu spełniającego wymagania normy PN-EN 1504-2 dla powłok ochronnych.

Sikagard®-680 S Betoncolor

Sikagard®-680 S Betoncolor jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym materiałem powłokowym na bazie żywicy metakrylowej, odpornym na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Przeznaczony do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powłok ochronnych na podłożach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu.
Sikagard®-680 S Betoncolor chroni beton przed agresywnymi czynnikami atmosferycznymi i wzmacnia proces samooczyszczania się zabezpieczonych powierzchni. Nie ma niekorzystnego wpływu na teksturę betonu.

Sikagard®-680 S Betoncolor spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 jako powłoka ochronna.

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard®-720 EpoCem® jest tiksotropową, trójskładnikową zaprawą cementową modyfikowaną epoksydem, o drobnym uziarnieniu, przeznaczoną do wyrównywania i szpachlowania podłoży betonowych, zapraw oraz kamienia.

Icosit®-2406 Deck

Epoksydowe powłoki ochronne do konstrukcji żelbetowych obciążonych wodą i kondensatem wodnym.

Icosit®-2406 Primer

Epoksydowe powłoki ochronne do konstrukcji żelbetowych obciążonych wodą i kondensatem wodnym.

SikaLatex®

Dodatek polimerowy do modyfikacji mieszanek betonowych i zapraw

Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1

Preparat do pielęgnacji świeżego betonu

Sika Poxicolor® SW

Sika Poxicolor® SW to odporna na ścieranie, dwuskładnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej.

Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

Sika® Poxitar® F

Sika® Poxitar® F to dwuskładnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej i oleju antracenowego, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

Sika® Poxitar® SW

Sika® Poxitar® SW to dwuskładnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej i oleju antracenowego, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

Spoiwo do wykonywania zapraw odpornych chemicznie i odpornych na ścieranie.

Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

Sika® Repair-30 F

Sika® Repair-30 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC/SPCC), zawierającą mikrokrzemionkę.

Sika® Repair-30 F w systemie Sika® Repair F jest zaprawą wyrównawczą.

Sika® Repair-30 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® to trójskładnikowa zaprawa na bazie cementu, zawierająca inhibitory korozji, modyfikowana dyspersją epoksydową, stosowana jako warstwa sczepna i zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej.
Materiał spełnia wymagania normy PN‐EN 1504‐7.