Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

Sikadur-Combiflex® Adhesive

Dwuskładnikowy klej epoksydowy, składnik Systemu Sikadur-Combiflex SG

Sikadur-Combiflex® Strip 1mm

Prefabrykowane taśmy uszczelniające, składnik systemu Sikadur-Combiflex® SG

Sikaflex® PRO-3

Jednoskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający

Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N jest rozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym materiałem gruntującym.

Sika Waterbar® AF-24

Elastyczne taśmy uszczelniające z termoplastycznego PCW (P-PCW) do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i spoin roboczych

SikaSwell® S-2

Uszczelniający kit pęczniejący

SikaSwell® P Profiles

Pęczniejące w kontakcie z wodą profile uszczelniające.

SikaSwell® A

Akrylowe profile uszczelniające, pęczniejące w kontakcie z wodą.