SikaGrout®-311

Wysokiej jakości zaprawa do podlewek

SikaGrout®-311 jest gotową, jednoskładnikową samorozlewną zaprawą ekspansywną o skompensowanym skurczu do wykonywania podlewek.

  • Szybkie narastanie wytrzymałości
  • Wysokie wytrzymałości końcowe
  • Skompensowany skurcz (zarówno po stwardnieniu jak i plastyczny)
  • Samorozlewność
  • Nie wykazuje segregacji składników i wypływania mleczka cementowego
  • Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
  • Możliwość regulacji konsystencji
  • Może być pompowany lub wylewany ręcznie
  • Nie powoduje korozji stali
  • Klasa reakcji na ogień A1