Jak otrzymać punkty LEED dzięki materiałom posadzkowym Sika

Zielone budownictwo w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Nowopowstające obiekty coraz częściej legitymują się certyfikatem LEED, który jest globalnie rozpoznawalnym i miarodajnym dowodem na to, iż obiekt budowlany jest przyjazny dla środowiska naturalnego oraz jego użytkowników.
Aby otrzymać certyfikat LEED budynek musi spełnić szereg rygorystycznych wymogów  w różnych kategoriach. Jedną z tych niezwykle istotnych kategorii jest zapewnienie odpowiedniej jakości mikroklikatu wewnątrz obiektu.

Sika podejmuje działania i ciągle rozwija swoje produkty w celu zminimalizowania zawartości LZO w systemach posadzkowych Sikafloor zapewniając nie tylko estetyczne, a przede wszystkim przyjazne środowisko węwnątrz obiektu.

Materiały Sika o niskiej zawartości LZO

Materiały Sika o właściwościach przyjaznych dla środowiska (niska emisja LZO) wspierają rozwój koncepcji eko-budownictwa
na całym świecie oraz przyczyniają się do uzyskania punktów LEED w kategorii:

Jakość środowiska wewnętrznego / Indoor Environmental Quality:

Kredyt 4.1 Kleje i uszczelniacze
Kredyt 4.2 Farby i powłoki
Kredyt 4.3. Systemy posadzkowe

Sika zapewnia rozwiązania posadzkowe o niskiej emisji, które spełniają wszystkie rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Posadzki Sika ComfortFloor dla obiektów użyteczności publicznej, niska emisja LZO

Przezaczone m.in. do obiektów użyteczności publicznej, pozytywnie wpływające na jakość powietrza dzięki niskiej emisji LZO podczas całego swojego okresu użytkowania.
Systemy Sika ComfortFloor nie zawierają także rozpuszczalników zgodnie z wytycznymi Deutsche Bauchemie. Zapewnia to bezpieczniejsze środowisko podczas aplikacji posadzek.

Posadzki Sika ComfortFloor gwarantują komfort i lepszą izolacyjność akustyczną pomieszczeń, poprawiają punktację obiektu w klasyfikacji ekologicznej certyfikacji budynków (np. LEED).

Posadzki Sikafloor dla pomieszczeń czystych o niskiej emisji LZO

Specjalne rozwiązanie: Sikafloor-269 CR.
Epoksydowy system posadzek dla pomieszczeń czystych o najniższej emisji cząstek stałych i bardzo niskiej zawartości molekularnych zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu, co zapewnia najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniach czystych takich, jak np. szpitale.

Lotne Związki Organiczne (LZO)
Co to jest LZO?

LZO jest skrótem od "lotnych związków organicznych" (ang. VOC -“Volatile Organic Compounds”) - są to związki chemiczne, charakteryzujące się wysoką prężnością par.
LZO mogą mieć długoterminowo negatywny wpływ na zdrowie i środowisko naturalne.
Emisja LZO
Prawie wszystkie materiały mogą emitować LZO - bardzo dobrze znanym przykładem jest emisja LZO z żywicznego drewna, głównie aldehydów i terpenów, których obecność w drewnie nadaje mu charakterystyczny zapach.
Zawartość LZO
W celu zapewnienia zdrowego środowiska i dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, emisje lotnych związków organicznych
z materiałów budowlanych są ściśle kontrolowane.