Materiały uszczelniające mimo, że stanowią jedynie niewielką część projektu budowlanego i często są traktowane jako nieistotne szczegóły, pełnią jednak główną rolę w zapewnieniu szczelności obiektu, zapobiegając tym samym jego uszkodzeniom i w konsekwencji ograniczając koszty ewentualnych napraw. Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się z elementów, które przemieszczają się względem siebie w wyniku oddziaływań termicznych lub ruchów konstrukcji, które powodują powstawanie naprężeń działających na materiał uszczelniający, wynikających z osiadania konstrukcji, wibracji lub innych obciążeń.

Kompleksowe rozwiązania Sika do uszczelniania złączy, spoin i szczelin

Sika oferuje pełną gamę materiałów uszczelniających i produktów pomocniczych charakteryzujących się następującymi właściwościami:

 • Zdolnością przenoszenia odkształceń dokładnie dopasowaną do wymagań dla określonego zastosowania, aby zapewnić długotrwałą funkcjonalność
 • Doskonałą przyczepnością do typowych materiałów budowlanych (np. beton, mury, malowane drewno, powlekane lub ocynkowane aluminium, stal, PCW, itd.), zapewniającą szczelność połączeń przez cały okres eksploatacji
 • Łatwością aplikacji, minimalizującą błędy wykonania i pozwalającą na dotrzymanie terminów wykonania prac uszczelniających
 • Zoptymalizowanym wyglądem, spełniającym wymagania architektów i właścicieli
 • Wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością chemiczną i odpornością na warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV, zapewniając doskonałe właściwości nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach i obciążeniach
 • Sprawdzoną trwałością, gwarantującą długi okres eksploatacji
 • Materiały uszczelniające Sika spełniają międzynarodowe i krajowe wymagania normowe oraz warunki dotyczące zrównoważonego budownictwa w zakresie emisji lotnych związków organicznych (LZO) i innych składników materiałów, takich jak ftalany, katalizatory cynowe czy izocyjaniany.

  Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania uszczelniające Sika mogą przyczynić się do zrównoważonego budownictwa.
Joint Sealing by Sika

Podstawowym celem uszczelnienia jest:

Facade Joints
 • Zapobieganie przenikaniu szkodliwych czynników (powietrze, woda, substancje chemiczne, dym, itd.)
 • Zapewnienie izolacji akustycznej i termicznej
 • Umożliwienie przemieszczania się sąsiadujących elementów konstrukcji
 • Poprawa wyglądu konstrukcji
   

Aby materiały uszczelniające mogły pełnić swoją funkcję użytkową przez cały okres eksploatacji obiektu lub konstrukcji, niezbędny jest wybór właściwych rozwiązań i technologii, uwzględniający wszystkie potencjalne oddziaływania.

Wymagania w stosunku do materiałów uszczelniających mogą się znacząco różnić w zależności od funkcji i lokalizacji szczeliny czy połączenia, miejsca zastosowania czy stopnia narażenia na działanie czynników zewnętrznych.

Sika oferuje materiały uszczelniające, które spełniają specyficzne wymagania każdego projektu budowlanego.
Nasze rozwiązania oparte są zarówno na najnowszych technologiach, jak i na ponad 100 latach doświadczenia firmy Sika w branży budowlanej.
 

Wybierając materiał uszczelniający ...

 • Do nieporowatych podłoży, takich jak metal i szkło, wybierz innowacyjną serię silikonów Sika.
 • Do porowatych podłoży, takich jak beton, cegły i mury, wybierz poliuretanowe materiały uszczelniające Sika.
 • W zastosowaniach, gdzie wymagany jest szeroki zakres przyczepności, jak np. w przypadku montażu okien, najbardziej odpowiednie są polimery modyfikowane silanem.
 • W przypadku szerokich szczelin, które nie mogą być wypełnione materiałem uszczelniającym lub wymagają podwyższonej wodoszczelności, zalecamy stosowanie taśm uszczelniających Sika, profili pęczniejących Sika lub system węży iniekcyjnych Sika.