Balkon Posadzki na balkony i tarasy

Ocena rodzaju i wielkości ubytków

Po usunięciu starych okładzin, kleju oraz izolacji oceń jakość podłoża, mając na uwadze:

    a) wielkość ubytków w betonie
    b) pęknięcia, rysy
    c) dylatacje

Przykładowe uszkodzenia podłoża, które wymagają naprawy

Brak fragmentu betonu

Ubytek dolnej części płyty balkonowej

Ubytki podłoża

Rysy, pęknięcia

Systemy naprawcze, wyrównanie betonu, spadki

Materiały PCC / SPCC

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna w jednym:

 • Sika® Repair-10 F
  Opakowanie 25,00 kg
  Zużycie: antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia 1,7 kg/m2/mm, warstwa sczepna 1,7 - 3,4 kg/m2/mm
   

Materiały naprawcze służące również do wykonania spadków:

 • Sika® Repair-13 F
  Opakowanie 25,00 kg
  Grubość warstwy w jednym cyklu 10 - 40 mm
  Zużycie: 1,95 kg/m2/mm

 • Sika® Repair-20 F
  Opakowanie 25,00 kg
  Grubość warstwy w jednym cyklu 5 - 15mm, lokalnie 30mm
  Zużycie: 1,85 kg/m2/mm

 

Szpachlówka do ewentualnego wyrównania tarasu:

 • Sika® Repair-30 F
  Opakowanie 25,00 kg
  Grubość warstwy 1,5 - 4mm
  Zużycie: 1,65 kg/m2/mm
Szybkie naprawy

Szybkie naprawy ubytków:

 • Sikadur®-31 CF Normal
  Opakowanie 1,2 kg oraz 6 kg
  Zużycie: 1,9 kg/m2/mm (maksymalna grubość warstwy 30mm)
   

Szybkie naprawy podłoża:

 • Sikafloor®-150
  Opakowanie 3 kg, 10 kg, 25 kg
  Zalecana do stosowania mieszanka piasków kwarcowych (frakcje kruszywa dla grubości warstwy 15 - 20 mm):

 • SikaScreed® HardTop-70
  opakowanie 25 kg
  Zużycie: 2,1 kg/m2/mm (10 – 200 mm)
Rysy i pęknięcia

Żywice epoksydowe:

Klejenie konstrukcyjne: